up

Viac o tréningu.

Pomáhame vám nájsť vašu vnútornú silu od r. 2006.

V snahe rozvíjať sa a skvalitniť svoj život čítajú mnohí motivačnú literatúru. Iní chodia na prednášky a počúvajú nahrávky inšpirujúcich osobností. Niektorí sa priklonia k ezoterike.
Po čase však zisťujú, že aj keď už všetko počuli, videli a čítali, že aj keď už všetkému rozumejú, necítia zmenu. Nevedia si s niečím poradiť. Stále sa boja vykročiť. Neveria si. Ich problémy sa nevyriešili.

Všetky nástroje osobného rozvoja sú skvelé a môžu vám výrazne pomôcť. Zo skúsenosti vieme, že človek sa najrýchlejšie a najefektívnejšie mení pod vplyvom skúsenosti. Nestačí si teda v knihe niečo prečítať. Kľúčové je uviesť to hneď do praxe. Zažiť to na vlastnej koži.

Osobný rozvoj konečne v praxi.

Myslíme si, že ľudia vedia veľa. Už to potrebujú len robiť.
Učte sa na vlastnej koži, zážitkom a skúsenosťou. Poznatky získané zážitkom trvajú dlhšie a sú silnejšie. Sú vaše vlastné, nie nadiktované. Vryjú sa hlbšie a spôsobujú potrebné zmeny v myslení, cítení a správaní.

„Myslel som si, že to bude ďalší tréning, kde sa iní budú snažiť zmeniť ma. Zrazu som sa ocitol na mieste, kde som sa menil sám. A rád.“ Eduard Jenčo (34), podnikateľ

Vďaka tomu Power Training funguje. S akýmkoľvek typom osobnosti, vekom alebo povolaním.

Ako opísať Power Training...

„Slová sú príliš slabé, aby dokázali opísať, aká to bola sila.“ Jana Karpatyová (), audítorka

Je vôbec možné vtesnať tento zážitok do slov?

To absolútne odhodlanie, keď prekonávate vlastné limity.
To vzrušenie a odvahu, keď napriek všetkému urobíte prvý krok za svojou víziou.
Ten pohľad do vnútra, keď vidíte seba takých, akí ste. Bez masiek.
Tie zimomriavky, keď prvý raz zažijete svojich skutočných 100%.

Nezverejňujeme konkrétnu náplň tréningu.

Radi vám povieme o tom, čo na Power Training-u môžete získať. Radi vám ukážeme referencie od našich absolventov. Radi si s vami zavoláme a pozrieme sa na to, čo tento tréning môže priniesť práve vám.

Schválne však nehovoríme o cvičeniach, technikách, aktivitách ani o samotnej náplni tréningu.

Tento tréning funguje najlepšie, keď neviete presne, do čoho idete. (A mimochodom, to nevie nikto, kto sa prihlási.) Už to, že sa prihlásite, znamená, že prekonávate svoje obavy z neznámeho.
Spôsob vedenia tréningu je výnimočný a všetky aktivity sú bezprecedentné a stimulujúce. Budú provokovať vašu zónu pohodlia a vytiahnu z vás viac, ako ste verili, že v sebe máte.
Tento tréning nie je teória, vysvetľovanie a ani one-man show nejakého motivačného rečníka. Neviažeme úspech tréningu na osobnosť a skúsenosti lektorov. Tí sú v procese skôr sprievodcami, nie nositeľmi. Neprednášajú, nepoúčajú a dokonca ani nemotivujú.
Tento tréning je o vás. Každý účastník je aktívne zapojený do procesu, má individuálny prístup a pozornosť. Učí sa zážitkom, sebapozorovaním a spätnou väzbou. Je to reálna práca na sebe a doslova fuška. Budete zapájať zdroje sily, ktoré ste doposiaľ nevyužívali a ani ste o nich nevedeli. Akcia, cvičenia, výzvy.

Osobný rozvoj konečne v praxi.

Vďaka Power Training-u spoznáte svoju silu.

power training Je vo vás viac, ako momentálne prejavujete.

Bez ohľadu na to, akí ste teraz úspešní, sebavedomí, cieľavedomí, pozitívni a silní – je vo vás viac.
Bez ohľadu na to, akí ste momentálne slabí, bezmocní, zúfalí a ako sa vám nedarí – je vo vás viac.

Vykročíte zo svojho pohodlia.

Všetci chceme viac. Viac zdravia, peňazí, lásky, úspechu, pokoja a sebavedomia. Málokto však dobrovoľne vykročí zo svojej komfortnej zóny, aby si to vzal.

Zóna komfortu je ten stav, kedy viete, že to nie je ono, no napriek tomu v ňom ostávate, lebo je pohodlný. Lebo ste si naň už zvykli. Lebo tak to vždy bolo. Lebo tak je to celkom dobre.

Dá sa tak prežiť. Ale stačí vám to?

Odídete pozitívne zmenený.

Chcieť sa zmeniť neznamená, že teraz nie ste dosť dobrý. Znamená to, že vnímate, že je vo vás ešte viac, čo môžete prejaviť.
Väčšina ľudí zmenu nechce.
Niekedy sa aj chceme zmeniť, ale nevieme, čo máme robiť.
Niekedy vieme, čo máme robiť, ale niečo nás brzdí, blokuje. Napriek všetkým snahám narážame hlavou o betónový múr.
Niekedy vyčkávame. Musí sa stať niečo veľké, aby sme sa zmenili. Nehoda, rozvod, choroba, narodenie dieťaťa, smrť blízkeho človeka, bolesť.
Power Training je intenzívny a pozitívny zážitok, ktorý vás nakopne bez toho, aby ste museli čeliť takýmto krízam.

Prelomíte svoje bloky.

Na Power Training-u identifikujete, čo je vlastne to, čo vám bráni byť silnejším človekom.

Možno je to strach. Strach z odmietnutia, zo zlyhania, z rizika, zo zmeny alebo strach z úspechu, zo samoty, zo straty, strach byť neobľúbený alebo nemilovaný. Možno je to nízka sebaúcta, pocit menejcennosti, neschopnosť dôverovať iným, prílišná kritickosť, priveľké ego alebo perfekcionizmus. Možno je to prílišné premýšľanie a nadmerné analyzovanie, ktoré vás paralyzuje. A možno niečo celkom iné.

Na Power Training-u udriete klinec po hlavičke. Dopátrate sa k svojmu najhlbšiemu bloku a keď ho prelomíte, pocítite tú slobodu a silu, ktorú vám kedysi vzal a teraz sa vám vráti.

Objavíte svojich skutočných 100%.

V zóne komfortu nám stačí fungovať úsporne – tak na 15-20 percent nášho potenciálu. Zvykneme si na to a začneme tvrdiť všetkým (a hlavne sebe), že to je všetko. Že na viac nemáme.

Je zbytočné vysvetľovať, písať teóriu alebo diskutovať o tom, čo je to 100% a ako to zmerať. Garantujeme vám, že na Power Trainingu to budete vedieť. Budete vedieť, aké to je dať do toho všetko, čo vo vás je – fyzicky, mentálne, duševne aj emocionálne.

Viete, ako znie váš hlas, keď si veríte? Ako vyzeráte, ako sa pozeráte, ako rozprávate, kráčate a konáte, keď sa cítite skutočne silní? Zažili ste to niekedy? Pokiaľ nie, alebo len veľmi dávno či veľmi zriedkavo, čo s tým urobíte?

Nájdete svoju víziu.

Kde vidíte seba o päť rokov?

Za čím sa vám oplatí kráčať, hoci aj cez žeravé uhlie? (To nie je metafora – na Power Training-u budete skutočne kráčať po žeravom uhlí.)

Máte dôvod ráno vstať? Majú vaše kroky zmysel? Smerujete niekam? A viete kam?

Dnes je väčšina ľudí skutočne zaneprázdnená. Máme veľa práce, schôdzok a povinností a diáre plné záväzkov a deadlinov. Lezieme po rebríku rýchlo a húževnato. Ale je opretý o správnu stenu?

Niektorí ľudia sa bez vízie cítia ako zaseknutí. Stále dokola sa točia v tom istom príbehu, akoby ten „kruháč“ nemal výjazd. Prešľapujú na mieste z nohy na nohu. Podliehajú rušivým vplyvom, ktoré odpútavajú pozornosť od toho, čo je dôležité. Odkladajú všetko na neskôr. Čas plynie a napätie narastá.

A potom sú takí, ktorí si už svoje ciele splnili. Majú všetky tie autá, domy, dovolenky, manželku, rodinu, deti a psa, a aj tak sa cítia prázdni. Akoby vyhoreli. Stratili ten plameň v sebe.

Znakom fungujúcej vízie je, že ťa baví žiť. Vieš sa ľahko rozhodovať a to, čo robíš, ti dáva zmysel. Láka ťa tvoj cieľ a baví ťa aj cesta za ním. Motiváciu nečakáš zvonka, lebo ju máš v sebe. Si schopný nadchnúť pre ňu aj iných a oni ťa nasledujú. Vidíš príležitosti a cítiš sa ako zamilovaný.


Zažijete Firewalking.

Prejdete bosými nohami po žeravom uhlí.

Nie preto, aby ste sa pochválili kamarátom, alebo zažili skutočný adrenalín. Bude to symbol toho, že máte svoju víziu, za ktorú ste ochotní bojovať a kráčať za ňou hoci aj po žeravom uhlí. Bude to dôkaz, že viete prekonať svoj strach a spraviť prvý krok. Poznanie, že keď sa sústredíte na svoju víziu, prekážky vás nemôžu popáliť.

Niektorí ľudia prichádzajú na Power Training presvedčení, že chodenie po uhlí vynechajú. Absolvovaním všetkých cvičení je to nakoniec pre nich už len malina – príjemný bonus na záver. :-)

Spoznáte sa.

Power Training je simulátor života.

Budete sa vidieť ako v zrkadle – so všetkým, čo k vám patrí. Zrazu nebudete potrebovať masku, titul ani status, aby ste sa definovali.

Dostanete veľké množstvo spätnej väzby. Zamyslíte sa nad svojimi skrytými vlastnosťami a nad hodnotami, ktoré žijete. Pozriete sa na svoju minulosť a spracujete ju. Pochopíte, odpustíte a oslobodíte sa. Nájdete svoje poslanie. Uvoľníte prirodzené emócie. Budete silnejší.

V kocke...

power training Je jedno, aký prídete. Z Power Training-u odídete silnejší.

Na Power Training-u zažijete:

  • Firewalking
  • Prekonávanie strachu
  • Absolútnu koncentráciu
  • Sebareflexiu
  • Zážitkové učenie
  • Vytváranie vízie
  • Sústavné opúšťanie zóny pohodlia
  • Prelomenie blokov
  • Stopercentné nadšenie
  • Aktívne sebaspoznávanie

Inými slovami - zažijete osobný rozvoj konečne v praxi.